“Bedankt Paul, en tot nooit meer”

In het mei-nummer van Argument en op onze website kon u de Open Brief  lezen gericht aan de minister van Justitie, Paul Van Tighelt (Open Vld). Maar een antwoord van de minister bleef uit.

Ter herinnering: In deze brief werd gezegd dat er naast het feit dat er voor het personeel van de rechterlijke orde vooruitgang werd geboekt, voor de zoveelste keer aandacht werd gevraagd voor de over het algemeen erbarmelijke toestand waarin de gebouwen zich bevinden. Er werd ook verwezen naar het altijd weerkerend welles-nietes-spelletje over wie verantwoordelijk is voor wat.

 De minister antwoordt (NIET)

Met deze Open Brief wou het VSOA-RO de dialoog aangaan met de minister. Evenwel zijn wij blijven wachten op een antwoord of uitnodiging. Nochtans zijn er in deze moderne tijden genoeg communicatiekanalen voorhanden.

Helaas, niets hiervan. Het bleef stil zeer stil. De reden hiervoor kennen we niet. Misschien werd de minister zodanig opgeslokt door de verkiezingscampagne?

Wat ons betreft gaat het hier om een totaal gebrek aan respect voor de sociale partners, iets wat we met zijn voorganger ook mochten ervaren.

Wij kunnen dit hoofdstuk, met de huidige minister enkel afsluiten met een welgemeende: “bedankt Paul en tot nooit meer”.
We mogen hopen dat de volgende minister wel kiest voor communicatie en niet doof blijft voor de uitgestoken hand. 

Voor het VSOA Rechterlijke Orde
Uw permanent afgevaardigden
 
Guy Van Cauwenberghe – Federaal voorzitter
Stéphanie Grosjean – Federaal ondervoorzitter
Nathalie Martin – Federaal secretaris

Foto Paul Van Tighelt - © Belgaimage 

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen