Over VSOA-Rechterlijke Orde

Wie zijn wij ?

Welkom op de website van het VSOA Rechterlijke Orde.

Uw interesse voor onze website laat vermoeden dat u binnen de rechterlijke wereld tewerkgesteld bent, maar ook dat u onze vakbond beter wilt leren kennen en zich misschien bij ons wenst aan te sluiten, als dit nog niet het geval is, of dat u gewoonweg op zoek bent naar nuttige informatie.


Ambtenaren hebben het steeds moeilijker  met de stroom aan en de complexiteit van de administratieve wetgeving. Onze organisatie wil in de eerste plaats een antwoord geven op de vragen waarmee haar leden op verschillende vlakken geconfronteerd worden : (professionele, persoonlijke of algemene vragen).

Het VSOA richt zich tot iedereen die gehecht is aan de principes van vrijheid en tolerantie.

Het liberaal syndicalisme is geen anachronisme zoals sommigen laten doorschemeren, wel integendeel. Het recht van vereniging met als doel de sociale vooruitgang van mannen en vrouwen die eenzelfde ideaal nastreven, toe te laten om hun visie op de maatschappij zo goed mogelijk te verdedigen.


Onze organisatie geeft voorrang aan dialoog, maar aarzelt niet om hardere acties te ondernemen indien nodig en als de wil, in hoofde van de andere partij, ontbreekt om tot een aanvaardbaar compromis te komen.


Onze definitie van syndicalisme luidt als volgt: De vakbond staat ter beschikking van zijn leden. Het zijn de leden die hun vertegenwoordigers verkiezen en hen een mandaat geven om ze te verdedigen.

Bent u:

  • Magistraat, parketsecretaris, griffier, assistent, medewerker, arbeider of onderhoudspersoneel;

  • Statutair of contractueel;

  • Voltijds of deeltijds tewerkgesteld, met verlof zonder wedde, zwangerschapsverlof of in loopbaanonderbreking of zelfs gepensioneerd.

Sluit nu aan

Waarom?

Om uw rechten te doen eerbiedigen. Uw stem te laten horen. U te verdedigen wanneer u benadeeld wordt  of onrecht wordt aangedaan. Om  actief bij te dragen tot de verbetering van uw arbeidsomstandigheden en om u te informeren en raad te geven…

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen