Uitbreiding geboorteverlof

BELANGRIJK BERICHT

Voor de federale ambtenaren werd in Ministerraad van 20 november 2020 een project van koninklijk besluit goedgekeurd met het oog op het uitbreiden van het geboorteverlof voor de partner, naar aanleiding van de geboorte van een kind.

Naar analogie met deze beslissing, heeft de Minister van Justitie beslist om deze uitbreiding tevens te voorzien voor de personeelsleden van de rechterlijke orde.  In afwachting van het koninklijk besluit dat het verlofbesluit voor het gerechtspersoneel wijzigt, worden deze bepalingen reeds van kracht voor elke geboorte die plaatsvindt vanaf 1 januari 2021.

Concreet zal aan elk personeelslid (contractueel of statutair) wiens partner of echtgenote bevalt vanaf 1 januari 2021 een geboorteverlof van 15 dagen worden toegekend ipv 10 dagen.   Vanaf 1 januari 2023 wordt dit aantal dagen verhoogd naar 20 dagen.

Uw team permanent afgevaardigden

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen