Persmededeling

Op vrijdag 23 oktober 2020 hebben de drie representatieve vakorganisaties, in gemeenschappelijk front, een stakingsaanzegging neergelegd bij de Minister van Justitie.

De personeelsleden van de rechterlijke orde vragen de organisatie van een sector III overleg en de opstart van de onderhandelingen over:

  • Invoering van een algemeen reglement over de arbeidstijdregeling;
  • Invoering van telewerk voor alle personeelsleden, overeenkomstig de geldende bepalingen binnen het Openbaar Ambt;

Voor het geval de stakingsaanzegging geen effect zou hebben, en de onderhandelingen over beide dossiers niet binnen een redelijke termijn worden opgestart en voltooid (deze dossiers slepen reeds aan sinds 2016) zal worden overgaan tot het voeren van concrete acties.

Lees hier de stakingsaanzegging

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen