Nieuw mandaat voor de voorzitter

Tengevolge van de COVID-19 pandemie kon dit jaar de algemene vergadering voor de verkiezing van de voorzitter, niet fysiek doorgaan.

Wij hebben hiervoor beroep gedaan op een bedrijf om deze verkiezingen te laten doorgaan via elektronische weg. Deze hebben plaatsgehad op vrijdag 25 juni 2021.

De enige kandidaat was de uittredend voorzitter, dhr. Guy Van Cauwenberghe, die met een zeer ruime meerderheid werd herverkozen.

Wij houden er aan iedereen te bedanken die zijn stem heeft uitgebracht en het vertrouwen in de uittredend voorzitter heeft bevestigd.

Het permanent bureau

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen