Memorandum van het VSOA

“Stop de dodelijke besparingen op de rug van de openbare dienst”

Naar aanleiding van de Europese, federale en regionale verkiezingen op zondag 9 juni 2024, verspreidt het VSOA zijn Memorandum met prioriteiten voor de toekomst.

De volgende regering erft een begrotingstekort van 27 miljard euro, door de nieuwe Europese begrotingsregels. Steevast zoekt ze besparingen bij de openbare sector.

Het VSOA wil de regering wakker schudden en een halt toeroepen aan de besparingen op de kap van de openbare diensten, besparingen die dodelijk kunnen zijn! Zo leert de ervaring van de fatale vergissing bij de magistratuur in oktober 2023, bij de terreuraanslag in Brussel gericht tegen Zweedse voetbalsupporters.

Het VSOA roept de volgende federale regering dan ook fervent op om te investeren in de openbare dienst, want deze is de steunpilaar van het openbaar leven en van de rechtsstaat. De Coronacrisis leert dat overheidsdiensten essentiële diensten zijn! Dat is zowat de rode draad in het Memorandum van het VSOA.

We hopen dat de volgende federale regering dit zal inzien.

Een performante overheidsdienstverlening uit zich op vele vlakken: eenvoudige toegang tot de openbare dienst: modern; performant; onpartijdig. De kwaliteit mag niet lijden onder besparingen. Een goede dienstverlening staat of valt met de waardering van de ambtenaar. Op het vlak van zijn of haar verloning. In een goede opleiding en bijscholing. In een zekerheid voor de toekomst, met een volwaardig pensioen zodat een fatsoenlijk leven mogelijk blijft.

Onze prioriteiten

  1. Investeer in kwaliteitsvolle openbare diensten – herwaardeer de loopbanen!
  2. Respect voor de sociale dialoog
  3. Behoud van de statutaire tewerkstelling – tegen privatisering
  4. Welzijn: acuut personeelstekort - geweld tegen ambtenaren moet stoppen
  5. Behoud en opwaardering van het pensioen en eindeloopbaan- en uitstapregelingen
  6. Artificiële Intelligentie:  een onderhandeld kaderpact
  7. Veiligheid: een belangrijke overheidstaak
  8. Moderne overheidsbedrijven: geen privatisering
  9. Onderwijs herwaarderen
  10. Lokale en regionale besturen: meer statutaire aanwervingen

> Lees het memorandum

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen