Fraude bij examens voor de magistratuur

Zoals zovelen onder ons werden wij begin maart 2024 met verstomming geslagen toen aan het licht kwam dat binnen de magistratuur aan zelfbediening wordt gedaan en het "ons-kent-ons principe" nog lang niet is uitgeroeid.

De schaamte voorbij

Los van het feit of het hier al dan niet over een alleenstaand en éénmalig feit gaat, wordt de perceptie over de onafhankelijkheid van de magistratuur ernstig in vraag gesteld en wordt het gevoel in de samenleving over “klasse justitie” aangewakkerd.

Als men dan weet dat het net die magistratuur is die er heeft op aangedrongen en ook bekomen om magistraten meer autonomie te geven door het verzelfstandig beheer, dan staat er een en ander op het spel voor de toekomst van justitie.

Ondanks het snel optreden en het nemen van maatregelen blijven wij als vertegenwoordigers van het personeel met een wrang gevoel zitten.  

Guy VAN CAUWENBERGHE
Federaal voorzitter VSOA-RO

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen