BELANGRIJK BERICHT : Sociale Dienst

Als personeelslid van de FOD Justitie kunt u aanspraak maken op een tussenkomst van de sociale dienst, o.a. in volgende gevallen:

  • Sociale en financiële hulp
  • Tussenkomst in de begrafeniskosten

Hieronder vindt u de voorwaarden en een aanvraagformulier voor deze beide tussenkomsten.

Sociale en financiële hulp

  • Tussenkomst in de betaling van medische en farmaceutische kosten

Als u te maken heeft met grote financiële problemen als gevolg van medische of farmaceutische problemen, kan de sociale dienst een deel van deze kosten tot op zekere hoogte voor zijn rekening nemen.

Aanvraagprocedure

Neem contact op met de sociale dienst om uw situatie uit te leggen, met behulp van dit formulier, dat u in PDF-formaat wordt toegestuurd.

Binnen 5 dagen na ontvangst van uw aanvraag neemt één van de maatschappelijk werkers contact met u op. Uw dossier wordt vervolgens beoordeeld en voorbereid voor indiening bij de Adviescommissie voor maatschappelijk werk.

Deze commissie onderzoekt uw aanvraag op de eerste vergadering na de voorbereiding van uw dossier. Het brengt vervolgens een advies uit dat wordt toegezonden aan de voorzitter, die het voorstel kan bevestigen of wijzigen, mits hij dit motiveert.

De maatschappelijk werker zal u dan op de hoogte brengen van de beslissing die over uw zaak is genomen.

  • Sociale lening

Heeft u te maken met aanzienlijke, noodzakelijke en onverwachte kosten? Afhankelijk van het jaarlijks beschikbare budget en op basis van een analyse van uw sociaal-economische situatie kan de sociale dienst u een lening toekennen.

Aanvraagprocedure

Neem contact op met de sociale dienst om uw situatie uit te leggen, met behulp van dit formulier, om teruggestuurd te worden in PDF-formaat.

Binnen 5 dagen na ontvangst van uw aanvraag neemt één van de maatschappelijk werkers contact met u op. Uw dossier wordt vervolgens beoordeeld en voorbereid voor indiening bij de Adviescommissie voor maatschappelijk werk.

Deze commissie onderzoekt uw aanvraag op de eerste vergadering na de voorbereiding van uw dossier. Het brengt vervolgens een advies uit dat wordt toegezonden aan de voorzitter, die het voorstel kan bevestigen of wijzigen, mits hij dit motiveert.

De maatschappelijk werker informeert u over de beslissing die genomen is met betrekking tot uw zaak. Als de lening aan u wordt verstrekt, ontvangt u de betaling binnen een maand na de beslissing.

Contact
socialedienst@just.fgov.be
Tel. 02/542 73 95
 

Tussenkomst begrafeniskosten

Als werknemer van de FOD Justitie -actief of gepensioneerd- kun je een tussenkomst voor begrafeniskosten ontvangen als een lid van zijn gezin overlijdt.

Anderzijds kan een lid van het gezin van de werknemer -actief of gepensioneerd- een tussenkomst voor begrafeniskosten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van de werknemer.

Het bedrag bedraagt 900 €.

Aanvraag

Stuur dit ingevulde formulier via e-mail naar socialedienst@just.fgov.be in PDF-formaat met :

  • de overlijdensakte van het personeelslid of overledene die deel uitmaakt van zijn gezinssamenstelling ;
  • samenstelling van het huishouden ;
  • de factuur die het bedrag van de begrafeniskosten bewijst ;
  • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager ;
  • een kopie van de credit card van de aanvrager.

Contact
socialedienst@just.fgov.be
Tel. 02/542 73 95

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen