De rituelen van de eindejaar wensen verbergen de werkelijkheid niet op het terrein….

(08/01/19) - In december werden de representatieve syndicale organisaties er van op de hoogte gebracht, dat op 01 januari 2019 de Directie Transport gereorganiseerd wordt. Deze wordt als dusdanig in twee gesplitst, een gedeelte zal de operationele taken op zich nemen en het tweede gedeelte zal alle activiteiten met betrekking op het cliënteel voor haar rekening nemen.

Van de logica die bestond in 2014 om alles en iedereen samen te voegen in één directie schiet niet veel meer over. Zoals bijvoorbeeld de treinbestuurders en de treinbegeleiders. Vanaf 01 januari2019 vallen deze niet meer onder de leiding van één Directeur Generaal. We zijn helemaal niet zeker of dit een verbetering van de stiptheid met zich zal meebrengen noch een positief effect op de tevredenheid van de klant zal teweegbrengen. Hoewel dit het vooropgestelde doel is.

Wij kregen de mededeling dat deze reorganisatie voor het grootste deel van het personeel geen wijzigingen met zich zouden meebrengen. Daarom zien wij ook de meerwaarde niet in van deze operatie. Vervolgens geeft de Directie toe dat er bij B-TR5 zich een probleem voordoet dat afzonderlijk dient opgelost te worden omdat het personeel van B-TR5 ofwel voor de een of andere nieuwe directie werkzaam is. Daarom zal de reorganisatie pas op 01 maart 2019 bij
B-TR5 worden doorgevoerd.

De maat is vol te Kinkempois!

De afgevaardigden van het VSOA Spoor die werkzaam zijn op de afdeling onderhoud van Liers informeerden ons over de erbarmelijke werkomstandigheden die zowel op de productiviteit als op het welzijn van het personeel een impact hebben.

De onderstation chefs B-TR5 zijn ondergebracht in de lokalen van de koerdienst (B-TC) die zich bevinden op de terreinen van de Centrale werkplaats Kinkempois. De samenwerking tussen B-TC en B-TR zijn ver van optimaal. Wat suggereert dat de reorganisatie van B-TR5 slechts enkele van de problemen zal kunnen oplossen. Het gebrek aan samenwerking brengt veel tijdsverlies en energieverlies met zich mee.

Verder stellen wij vast dat de onderstationchefs B-TR5 geen enkel zicht hebben op hun bundel, daar ze te ver van deze zijn gehuisvest. Geen enkele treinbestuurder beschikt over voldoende tijd om een trein samen te stellen zoals voorzien. Voorbeeld: Sinds de invoering van het nieuwe transportplan op 09 december 2018 is er nog geen enkele trein van de serie 1700 (Luik/Brussel/Quiévrain) vertrokken met een volledige samenstelling! De rangeerders (B-TC) zijn nog steeds niet opgeleid om materieel te halen of te brengen naar bundel A, zij moeten steeds vergezeld zijn van een bediende B-TR5 om alle bewegingen op te volgen. Dit ten koste van de tijd voor geplande werken. Het is eveneens abnormaal  dat B-TC de circulaire rapporten van bundel A dient goed te keuren daar zij die bundel totaal niet beheren.

Er valt ook veel te betreuren ten aanzien van het welzijn, zoals het ontbreken van geldige informaticabenodigdheden, het ontbreken van PC schermen alsook het gebrek aan ergonomische materiaal en dit ondanks een verslag van de arbeidsgeneesheer. Bepaalde agenten beschikken niet over een kast en bij regen hebben de rangeerders niet de mogelijkheid om hun kleding te drogen. Deze opsomming van inbreuken op de regelgeving is dan nog ver van volledig.

Onze afgevaardigden te Liers hebben ons op de hoogte gebracht van deze spanningen onder het voltallige personeel van B-TR5. We hebben deze onregelmatigheden tussen kerst en nieuwjaar overgemaakt aan de Directie van de NMBS-Transport. De dienstchef B-TR5 heeft belooft het probleem aan te kaarten in de loop van begin januari. Laat ons hopen dat bij het lezen van deze tekst reeds concrete oplossingen op tafel liggen.

En elders ?

Wij willen graag geloven dat Liers een geïsoleerde zaak is en dat er zich elders geen problemen stellen. Daar de reorganisatie van B-TR5 (ten vroegste) op 01 maart 2019 wordt doorgevoerd rekenen we op onze leden bij B-TR5 tewerkgesteld in de vormingsbundels dat alle onregelmatigheden aan ons worden overgemaakt.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten