Corona-ouderschapsverlof, ook voor onze spoorwegmensen!

© pixabay
© pixabay

Zoals aangekondigd door de federale overheid, is het mogelijk om een aanvraag tot halftijds of 4/5e corona-ouderschapsverlof in te dienen, om jullie toe te laten jullie professionele en familiale veplichtingen optimaal te kunnen combineren.

Wat is het corona-ouderschapsverlof ?

Het corona-ouderschapsverlof is een bijkomend ouderschapsverlof dat u de mogelijkheid geeft om gedeeltelijk uw loopbaan te onderbreken, hetzij voor 1/5de, hetzij halftijds. Dit bijkomend ouderschapsverlof kan genomen worden tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2020.

Opgelet, dit ouderschapsverlof vereist het akkoord van uw onmiddellijke chef of uw hiërarchische lijn.

Op de officiële wettelijke teksten is het nog afwachten. Hieronder vindt u de modaliteiten terug die reeds gekend zijn. Van zodra wij nieuwe informatie krijgen, zal deze rubriek geüpdatet worden. In afwachting van meer info over de praktische toepassing willen we je erop wijzen dat de gebruikelijke regels gelden die van toepassing zijn op ouderschapsverlof, met uitzondering van onderstaande uitzonderingen.

Wie kan dit verlof aanvragen?

De medewerkers die ouder(s) zijn van een kind jonger dan 12 jaar, alsook de pleegouders en adoptieouders.

De medewerkers die ouder(s) zijn van een kind met een beperking jonger dan 21 jaar, alsook de pleegouders en adoptieouders. Deze leeftijdsgrens valt weg voor kinderen met een beperking die worden opgevangen door hun ouders en die genieten van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Om aanspraak te kunnen maken op het corona-ouderschapsverlof moet het personeelslid minstens 1 maand in dienst zijn bij de Belgische spoorwegen.

Het 4/5de corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden door de medewerker die momenteel voltijds werkt, terwijl het halftijds corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden door de medewerker die minstens 75% werkt.

Voor welke duurtijd kan u dit corona-ouderschapsverlof aanvragen?

U kan dit corona-ouderschapsverlof aanvragen:

 • In één keer voor de volledige periode;
 • Per maand;
 • Per week;
 • Een combinatie van het 2de en 3 de mogelijkheid (per maand of per week) opeenvolgend of niet.

Bedrag van de onderbrekingstoelage van de RVA

De bruto-onderbrekingstoelage van dit corona-ouderschapsverlof, toegekend door de RVA, ligt 25% hoger dan de uitkering voor het gewone ouderschapsverlof.

Aanvraag tot corona-ouderschapsverlof

U kan uw aanvraag tot corona-ouderschapsverlof reeds indienen, maar deze kunnen pas gevalideerd worden zodra de officiële teksten gepubliceerd zijn. Er wordt dus retroactief te werk gegaan.

Wanneer aanvragen?

Om corona-ouderschapsverlof te krijgen, moet u uw aanvraag zo snel als mogelijk, minstens 3 dagen voor de gewenste aanvangsdatum indienen. Een terugwerkende kracht is mogelijk voor de eerste 14 dagen van mei, onder voorbehoud van akkoord van de RVA.

Comment pouvez-vous introduire votre demande?

Indien u reeds in ouderschapsverlof bent (hetzij halftijds, hetzij 4/5de ) en u wenst dit om te zetten in het corona ouderschapsverlof in hetzelfde tewerkstellingspercentage, Dan dien je een mail te sturen naar H-HR.236 SD Time.
Deze omschakeling zal gebeuren vanaf 01/05/2020 tot en met 30/06/2020 of tot aan de einddatum waarvoor je oorspronkelijke ouderschapsverlof was toegekend indien dit voor 30/06/2020 afloopt. Voor een eventuele verlenging van het corona ouderschapsverlof van een periode die afloopt voor 30/06/2020 zal je wel een nieuwe aanvraag moeten invoeren zoals hieronder beschreven:

 • indien u reeds in voltijds of 9/10e ouderschapsverlof bent,
 • indien u reeds in loopbaanonderbreking bent (een ander stelsel buiten ouderschapsverlof),
 • indien u reeds in halftijds ouderschapsverlof of 4/5e ouderschapsverlof bent u wenst over te gaan naar een ander stelsel,
 • indien u reeds in een intern stelsel van deeltijdse arbeid bent

Je kan wel jouw huidig stelsel opzeggen met het oog op het opnemen van het corona-ouderschapsverlof, maar dit is enkel mogelijk onder de vorm van een halftijds stelsel of 4/5 de stelsel.

Voor de interne stelsels deeltijdse arbeid (geen ouderschapsverlof), en indien u wenst uw oorspronkelijk intern deeltijds stelsels wenst opnieuw op te nemen, dan dient u een nieuwe aanvraag in volgens de voorwaarden die van kracht zijn.

* het intern stelsel deeltijdse arbeid dat toegekend was onder de oude voorwaarden kan niet meer worden toegekend indien dit werd stopgezet.

E-mail of formulier?

Om een aanvraag tot corona-ouderschapsverlof in te dienen, gebruik de e-mailtemplate of het formulier dat overeenstemt met uw gewenste onderbreking, vul deze correct in en stuur deze meteen door naar uw hiërarchische lijn alsook naar uw lokaal personeelsbureau (voor Infrabel), uw HR@YourService (voor NMBS) of naar H-HR.236 (voor HR Rail).

 • E-mailtemplate voor een 4/5 de corona-ouderschapsverlof
 • Formulier voor een 4/5 de corona-ouderschapsverlof (printbaar Word-formaat)
 • E-mailtemplate voor een halftijds corona-ouderschapsverlof
 • Formulier voor een halftijds corona-ouderschapsverlof (printbaar Word-formaat)

Goedkeuringen via e-mail worden tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden aanvaard door SD Time.

Toe te voegen documenten bij uw aanvraag

Bij adoptie: voeg ook een kopie van de adoptieakte toe of van de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister als deel van je gezin.
Bij pleegzorg: voeg een bewijs van aanstelling als pleegouder toe, opgemaakt door de rechtbank, door een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van jeugdzorg of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.

Kan het corona-ouderschapsverlof u geweigerd worden?

Ja, het corona-ouderschapsverlof kan u geweigerd worden door uw hiërarchische lijn. Indien dit het geval is, zal deze weigering jou meteen meegedeeld worden door jouw hiërarchische lijn.
Hoe kunnen uw prestaties verdeeld worden in het kader van een corona-ouderschapsverlof?
De verdeling van de arbeidstijd moet goedgekeurd worden door je hiërarchische lijn. In deze context kan je onmiddellijke chef je een andere verdeling voorstellen indien degene die je wenst niet overeenkomst met de noden van de dienst.

In 4/5 de

Werk je in het stelsel met variabele werktijd of kan je prestaties leveren van 7.36 uur per dag? Als je kiest voor het 4/5de stelsel, kan je je prestaties als volgt verdelen:

 • 4 prestaties van 7.36 uur per week
 • 5 prestaties van 7.36 uur per week en geen prestatie gedurende een week per periode van 5 weken
 • 5 prestaties van 6.04 uur per week
 • 3 prestaties van 7.36 uur en 2 prestaties van 3.48 uur per week
 • 4 prestaties van 6.42 uur en 1 prestatie van 3.36 uur
 • Voor bepaalde werkplaatsen van B-TC is een bijzondere verdeling voorzien: 3 prestaties van 8.00 uur en 1 prestatie van 6.24 uren per week

Werk je in het stelsel met variabele werktijd of kan je prestaties leveren van 7.36 uur per dag? Als je kiest voor het 4/5de stelsel, kan je je prestaties als volgt verdelen:

 • 4 prestaties van 8.00 uur per week
 • 5 prestaties van 8.00 uur per week en geen prestatie gedurende een week per periode van 5 weken
 • 5 prestaties van 6.24 uur per week
 • 3 prestaties van 8.00 uur en 2 prestaties van 4.00 uur per week
 • 4 prestaties van 7.00 uur en 1 prestatie van 4.00 uur

Zaterdag en zondag mogen in geen geval gekozen worden als niet-benuttigingsdagen !

Halftijds!

Werk je in het stelsel met variabele werktijd of kan je prestaties leveren van 7.36 uur per dag? Als je kiest voor het halftijds stelsel, kan je je prestaties als volgt verdelen:

 • 5 prestaties van 3.48 uren per week
 • 2 prestaties van 7.36 uur en 1 prestatie van 3.48 uren per week
 • 3 prestaties van 7.36 uur tijdens de ene en 2 prestaties van 7.36 uur tijdens de andere week, afwisselend
 • 5 prestaties van 7.36 uur tijdens de ene week en geen prestaties tijdens de andere week, afwisselend

Werk je in een arbeidsstelsel met prestaties van 8 uur per dag? Dan kan je je prestaties als volgt verdelen:

 • 5 prestaties van 4.00 uren per week
 • 2 prestaties van 8.00 uur en 1 prestatie van 4.00 uren per week
 • 3 prestaties van 8.00 uur tijdens de ene en 2 prestaties van 8.00 uur tijdens de andere week, afwisselend
 • 5 prestaties van 8.00 uur tijdens de ene week en geen prestaties tijdens de andere week, afwisselend

Zaterdag en zondag mogen in geen geval gekozen worden als niet-benuttigingsdagen!

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten